Kontakt podaci


Adresa:

«ROZARIO» D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA – PRIMOŠTEN
TOPLI BOK 27, PRIMOŠTEN

 

Kontakt osoba :

Radojka Baljkas, dipl. ek.

 

Telefon:

00385-22-570030


Fax:

00385-22-571020


E-mail:

radojka.baljkas@si.t-com.hr


ID kôd: HR-AB-22-29267Ime:

 

Mjesto:

 

Država:

 

E-mail:

 

Poruka: